สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
27 พฤศจิกายน 2562
งานสานสัมพันธ์ 4 สมาคม ครั้งที่ 3 ตลอดงาน (เช้า + เย็น) - ร่วมงานสัมมนาภาคกลางวันและงานเสวนาภาคกลางคืน สำหรับสมาชิก (1,500 + 1,200) พิเศษราคา 2,500 บาท (บุคคลภายนอก 4,500 บาท รวมค่าสมาชิกสมาคมสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563)

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand