สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
2 กันยายน 2560
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “รวมพลคนที่ปรึกษา Tax Advisor 2017” @ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี ======================== วันเสาร์ที่ 2 - อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 *****เทคนิคการอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ *****เทคนิคการอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง *****คดีภาษีที่ฟ้องได้โดยไม่ต้องผ่านการอุทธรณ์ *****มุมมองต่อข้อหารือ หรือแนววินิจฉัยที่แตกต่าง ภายใต้กฎหมายเดียวกัน *****ข้อควรทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายของที่ปรึกษากฎหมายภาษี

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand