สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
21 ตุลาคม 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สถานีรถไฟฟ้า MRT บางกระสอ จังหวัดนนทบุรี -------- อบรม CPD 3 ชั่วโมง สำหรับสมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
สถานที่:    โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
วันที่อบรม:    21 ตุลาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561      เวลา:   08.00 - 16.30
เปิดสมัครถึงวันที่:    19 ตุลาคม 2561  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    0 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    1,500 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand