สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
8 กันยายน 2561
หลักสูตร "เจาะลึกการจัดทำกระดาษทำการ เพื่อปฏิบัติงานได้จริง" ภาค 1 ว่าด้วยหมวดสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ----------- (ภาค 2 ว่าด้วยหมวดหนี้สินและรายได้ วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561) -------- (นับชั่วโมงสำหรับผู้ทำบัญชี และ CPA ประเภทบัญชี) มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำกระดาษทำการได้ ด้วยตนเองและนำไปใช้ได้จริง โดยผ่านกระบวนการทำ Workshop กรณีศึกษาธุรกิจพร้อมกับหลักการบัญชีและภาษีที่ เกี่ยวข้องของแต่ละหมวดบัญชี
สถานที่:    ศูนย์ประชุม The Connecion สถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
วันที่อบรม:    8 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561      เวลา:   08.30 - 16.30
เปิดสมัครถึงวันที่:    5 กันยายน 2561  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    5,500 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    6,500 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand