สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
21 ตุลาคม 2561
สังสันทน์ ฉันพี่น้อง ครั้งที่ 2 - Tax Advisor 2018
สถานที่:    โรงแรมริชมอนด์
วันที่อบรม:    21 ตุลาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561      เวลา:   18.30 - 22.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    19 ตุลาคม 2561  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    0 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    3,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand