สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
21 พฤศจิกายน 2561
งานสานสัมพันธ์ 4 สมาคม ครั้งที่ 2(2561) กิจกรรมภาคกลางวัน ------ เสวนาบัญชีชุดเดียวกับสิ่งที่ผู้บริหารและนักบัญชีต้องรู้ (09.00-10.15 น.) ------------ พรบ. บัญชี และ วิชาชีพบัญชี กับ ทิศทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชีในอนาคต (10.30-12.0) ------- การปรับตัวของสำนักงานบัญชียุค Thailand 4.0 -----
สถานที่:    โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
วันที่อบรม:    21 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561      เวลา:   08.30 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    16 พฤศจิกายน 2561  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    1,500 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    1,821 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand