สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
21 พฤศจิกายน 2561
งานสานสัมพันธ์ 4 สมาคม ครั้งที่ 2(2561) กิจกรรมภาคตอนเย็น (Dinner Talk) --------- คุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทย ---- มุมมองจาก อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อธิบดีกรมสรรพากร และ สภาวิชาชีพบัญชี --
สถานที่:    โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ห้องกิ่งเพชร
วันที่อบรม:    21 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561      เวลา:   18.00 - 21.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    16 พฤศจิกายน 2561  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    1,200 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    1,521 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand