สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
20 ตุลาคม 2562
ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สถานีรถไฟฟ้า บางกระสอ ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
สถานที่:    โรงแรมริชมอนด์ MRT บางกระสอ นนทบุรี
วันที่อบรม:    20 ตุลาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562      เวลา:   08.30 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    11 ตุลาคม 2562  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    0 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    9,999 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand