สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
27 มิถุนายน 2563
หลักสูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร รุ่นที่ 7 (2563) (สัมภาษณ์) ***** สำรองที่นั่งได้วันนี้ กำหนดนัดสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ***** (กำหนดการและรายละเอียดหลักสูตร เร็ว ๆ นี้) ***** ค่าอบรมเต็มหลักสูตร บุคคลทั่วไป 45,000 บาท สมาชิกสมาคม 37,000 บาท ***** ชำระเงินภายใน 31 พฤษภาคม 2563 ราคา 32,000 บาท (เฉพาะสมาชิกสมาคม) ***** ส่วนลดเพิ่มเติม--แนะนำจากผู้ผ่านการอบรมรุ่นที่ 1-6 จำนวน 1,000 บาท (สำหรับผู้ชำระเต็มจำนวน) *
สถานที่:    ศูนย์ประชุม The Connection MRT ลาดพร้าว
วันที่อบรม:    27 มิถุนายน 2563 - 27 กันยายน 2563      เวลา:   08.30 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    13 มิถุนายน 2563  เปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    37,000 ฿ 32,000 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    45,000 ฿ 40,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand