สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
8 สิงหาคม 2563
***(เนื่องจากมีผู้สมัครลงทะเบียนเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ขอให้ท่านลงทะเบียนสำรองรายชื่อ)**** หลักสูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร รุ่นที่ 7 (2563) (สัมภาษณ์) ****สำรองที่นั่งได้แล้ว รอนัดสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ****(กำหนดการและรายละเอียดหลักสูตร เร็ว ๆ นี้) ****ค่าอบรมเต็มหลักสูตร บุคคลทั่วไป 45,000 บาท สมาชิกสมาคม 37,000 บาท ****ชำระเงินภายใน 31 พฤษภาคม 2563 ราคา 32,000 บาท (เฉพาะสมาชิกสมาคม) ****ส่วนลด 1,000 บาท เพิ่มเติม-แนะนำจากผู้เคยผ่านการอบรม
สถานที่:    ศูนย์ประชุม The Connection MRT ลาดพร้าว
วันที่อบรม:    8 สิงหาคม 2563 - 8 พฤศจิกายน 2563      เวลา:   08.30 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    24 กรกฎาคม 2563  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    37,000 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    45,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand