สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
27 มิถุนายน 2563
(สำรองรายชื่อ) หลักสูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร รุ่นที่ 7 (2563) (สัมภาษณ์) ****ค่าอบรมเต็มหลักสูตร บุคคลทั่วไป 45,000 บาท สมาชิกสมาคม 37,000 บาท ****ชำระเงินภายใน 10 มิถุนายน 2563 ราคา 32,000 บาท (เฉพาะสมาชิกสมาคม) ****ส่วนลด 1,000 บาท เพิ่มเติม-แนะนำจากผู้เคยผ่านการอบรม (สำหรับผู้ชำระเต็มจำนวน) ****รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนต่อรุ่น
สถานที่:    ศูนย์ประชุม The Connection MRT ลาดพร้าว
วันที่อบรม:    27 มิถุนายน 2563 - 27 กันยายน 2563      เวลา:   08.30 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    10 มิถุนายน 2563  เปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    37,000 ฿ 32,000 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    45,000 ฿ 40,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand