สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
31 ตุลาคม 2563
ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคม วาระ พ.ศ. 2563-2566 (อบรมสัมมนาพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง - ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสมาคม)
สถานที่:    โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่อบรม:    31 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563      เวลา:   08.00 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    25 ตุลาคม 2563  เปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    0 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    1,500 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand