สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
1 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร "ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร" รุ่นที่ 4(2560) (1 กรกฎาคม 2560 - 24 กันยายน 2560) นับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับ ผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเภทอื่น ๆ จำนวน 96 ชั่วโมง - รหัสหลักสูตร 6007-06-016-001-01 ค่าอบรม 37,500 บาท สมาชิกสมาคม 34,000 บาท (พิเศษชำระเงินภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2560 ส่วนลด 5,000 บาท)
สถานที่:    ศูนย์ประชุม The Connecion สถานี MRT ลาดพร้าว
วันที่อบรม:    1 กรกฎาคม 2560 - 24 กันยายน 2560      เวลา:   08.30 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    29 มิถุนายน 2560  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    34,000 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    37,500 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand