สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
14 ตุลาคม 2560
ในโอกาสครบรอบ 10 ปีสมาคม TA ***** คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ***** จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “ก้าวสู่ทศวรรษที่สอง สมาคม TA : รับมือภาษีใหม่ และ E Tax Invoice” ***** ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร (เยื้องสนามม้านางเลิ้ง) ***** วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.15 น. วิทยากร : อ.ธงชัย ยางงาม ** ฟรีเฉพาะสมาชิกสมาคม ** CPD : ผู้ทำ/CPA อื่น ๆ 3 ชม.
สถานที่:    ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร (เยื้องสนามม้านางเลิ้ง)
วันที่อบรม:    14 ตุลาคม 2560 - 14 ตุลาคม 2560      เวลา:   13.30 - 16.15
เปิดสมัครถึงวันที่:    10 ตุลาคม 2560  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    0 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    2,500 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand