สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
4 สิงหาคม 2561
ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ สมาคม TA : กฎหมายภาษีใหม่ ๒๕๖๑ และ ทิศทางมาตรฐานบัญชี SMEs รุ่นที่ 3 ------- วันที่ 4-5 ส.ค. 61 --โรงแรมเอเชีย สถานี BTS ราชเทวี กทม. --บุคคลทั่วไป 4,000.- (ชำระเงินภายใน 23 ก.ค. 61 -พิเศษ 3,650.-) --สมาชิกสมาคม 2,850.- (ชำระเงินภายในวันที่ 23 ก.ค. 61 -พิเศษ 2,500.-) **รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ***
สถานที่:    โรงแรมเอเชีย สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี
วันที่อบรม:    4 สิงหาคม 2561 - 5 สิงหาคม 2561      เวลา:   08.00 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    1 สิงหาคม 2561  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    2,850 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    4,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand