สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
13 มีนาคม 2561
โครงการอบรมหลักสูตร บัญชี...ชี้ช่องรวย - 13 มีนาคม 2561 - ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดเพียง 50 ท่าน - จังหวัดชลบุรี (*** สมัครอบรมได้เพียงหลักสูตร ต่อรายสมาชิก**)
สถานที่:    จังหวัดชลบุรี
วันที่อบรม:    13 มีนาคม 2561 - 13 มีนาคม 2561      เวลา:   08.30 - 16.30
เปิดสมัครถึงวันที่:    31 มกราคม 2561  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    0 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    0 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand