สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
30 มิถุนายน 2561
หลักสูตร "ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร" รุ่นที่ 5(2561) (30 มิถุนายน 2561 - 1 กันยายน 2561) --- นับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับ ผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเภทอื่น ๆ จำนวน .... ชั่วโมง - รหัสหลักสูตร (กำลังดำเนินการขออนุมัติ) ค่าอบรม 45,000 บาท สมาชิกสมาคม 37,000 บาท ** (พิเศษชำระเงินภายในวันที่ 11 มิ.ย. 2561 ส่วนลด 5,000 บาท) -- แนะนำโดยสมาชิกสมาคมที่ผ่านการอบรมรุ่นที่ 1-4 รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท
สถานที่:    ศูนย์ประชุม The Connecion สถานี MRT ลาดพร้าว
วันที่อบรม:    30 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561      เวลา:   08.30 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    18 มิถุนายน 2561  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    37,000 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    45,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand