สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร-อบรม
29 มิถุนายน 2562
หลักสูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร รุ่นที่ 6(2562) ขณะนี้ได้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองรายชื่อ ทางสมาคมฯ จะติดต่อกลับอีกครั้ง
สถานที่:    เดอะคอนเน็คชั่่่น สถานีรถไฟฟ้า MRT ลาพร้าว
วันที่อบรม:    29 มิถุนายน 2562 - 29 กันยายน 2562      เวลา:   08.30 - 17.00
เปิดสมัครถึงวันที่:    8 มิถุนายน 2562  ปิดสมัคร
ราคาอบร(สมาชิก) :    37,000 ฿
ราคาอบรม(บุคคลทั่วไป):    45,000 ฿© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand