สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
16/05/2017
"มาตรฐานบัญชีธุรกิจSMEs กับกฎหมายภาษีปี 2560" รุ่น 2 --วันที่ 17-18 มิ.ย. 60 --โรงแรมเอเชีย สถานี BTS ราชเทวี กทม. --บุคคลทั่วไป 4,000.-(ชำระเงินภายใน 5 มิ.ย. 60 -พิเศษ 3,650.-) --สมาชิกสมาคม 2,850.-(ชำระเงินภายในวันที่ 5 มิ.ย. 60 -พิเศษ 2,500.-) ***รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ****สมาชิกต้องมีสถานภาพถึง 31 ธ.ค. 60**** --นับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง --ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA 12.30 ชม. รหัสหลักสูตร 4-0005-0014 --ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 9.30 ชม.-กำลังดำเนินการ

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand