สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
01/02/2018
ขอแจ้งอัพเดทข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี “สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย” ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ ********* ธนาคาร ไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) สาขา ซอยโชคชัย 4 เลขที่บัญชี 127-2-27888-3 ******** ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา โชคชัย 4 เลขที่บัญชี 721-2-39813-0 ********* Prompt Pay (Tax ID) : 0-9930-00068-68-8 ---------------- ขอยกเลิกบัญชี เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา โชคชัย 4 ลาดพร้าว เลขที่บัญชี 230-0-71888-5 ------------ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand