สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
30/06/2018
หลักสูตร "ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร" รุ่นที่ 5(2561) (30 มิถุนายน 2561 - 1 กันยายน 2561) --- นับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับ ผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเภทอื่น ๆ จำนวน .... ชั่วโมง - รหัสหลักสูตร (กำลังดำเนินการขออนุมัติ) ค่าอบรม 45,000 บาท สมาชิกสมาคม 37,000 บาท ** (พิเศษชำระเงินภายในวันที่ 11 มิ.ย. 2561 ส่วนลด 5,000 บาท) -- แนะนำโดยสมาชิกสมาคมที่ผ่านการอบรมรุ่นที่ 1-4 รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand