สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
16/06/2018
ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ สมาคม TA : กฎหมายภาษีใหม่ ๒๕๖๑ และ ทิศทางมาตรฐานบัญชี SMEs รุ่นที่ 2 ------- วันที่ 16-17 มิ.ย. 61 --โรงแรมเอเชีย สถานี BTS ราชเทวี กทม. --บุคคลทั่วไป 4,000.- (ชำระเงินภายใน 1 มิ.ย. 61 -พิเศษ 3,650.-) --สมาชิกสมาคม 2,850.- (ชำระเงินภายในวันที่ 1 มิ.ย. 61 -พิเศษ 2,500.-) **รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand