สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
21/10/2018
ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น. แจ้งความจำนงที่เวบไซต์สมาคม - หลักสูตรอบรม (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี) (สมาชิกสมาคม - ไม่มีค่าใช้จ่าย)

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand