สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
21/12/2018
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่สมาคม 1 ตำแหน่ง (งานบัญชี ธุรการ งานสมาชิกและอบรมสัมมนา) วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,000 บาท ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ทำการ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ส่งประวัติ วุฒิการศึกษา และสำเนาหลักฐาน ที่ info@taxauditor.or.th

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand