สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร
01/01/2020
บัญชีเงินฝากธนาคาร สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ***** ชื่อบัญชี “สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย” ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ *****ธนาคาร ไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) สาขา ซอยโชคชัย 4 เลขที่บัญชี 127-2-27888-3 *****ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา โชคชัย 4 เลขที่บัญชี 721-2-39813-0 *****Prompt Pay (Tax ID) : 0-9930-00068-68-8 ************** สำหรับชำระค่าบำรุงสมาชิก ค่าอบรมสัมมนา ของสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย http://www.taxauditor.or.th/uploads/file-download-1517039214.pdf

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand