สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
แจ้งการชำระเงิน > แจ้งการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกใหม่

ประเภท สมัครสมาชิกใหม่
หมายเลขบัตรประชาชน  *
อีเมล์ *
@
จำนวนเงิน *
฿
วัน/เวลา ที่โอน *
ธนาคาร */สาขา ต้นทาง
ธนาคารปลายทาง ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาซอยโชคชัย4 เลขที่บัญชี 127-227888-3
ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาย่อยโชคชัย4 เลขที่บัญชี 721-2-39813-0
ชำระเงินผ่านรหัสพร้อมเพย์ สาขา- เลขที่บัญชี 0993000068688
ชื่อ/ที่อยู่เพื่อออกใบกำกับภาษี *
ไฟล์สลิป(pdf,doc,jpg,png) *
 

© 2557 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand